Vi plockar naturmaterial.

  
Vi plockar naturmaterial till våra blivande naturtavlor.

Annonser

Stor och liten -Matematik 

Vi gick på promenad i närområdet och barnen hittade ett äpple. Vi jämförde det med ett äpple som vi hade med oss och kom fram till att det ena äpplet var stort och det andra litet. Vi spanade vidare efter stor/liten och hittade också små och stora ”fågelhus”. 

Hållbar framtid 

Barnen skapade ett konstverk av skräpet vi hittade och plockade i skogen förra veckan.

 Lpfö98/16 förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Harpan utforskar musikinstrument

Idag har vi utforskat olika musikinstrument, barnen fick testa på att spela olika trummor, keyboard, marackas, bjällror och jingle sticks.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.                                                                                           Lpfö 98/16

Naturvetenskap

För ett tag sen när vi var på utflykt lämnade vi en bit frukt i ett träd så att djuren i skogen skulle kunna komma och äta av den. Vi samtalade om vilka djur som bor i skogen och barnen funderade -kanske grisen – eller en muu (ko) 

På utflykten besökte vi samma träd igen och fick se vem som hade kommit för att äta på frukten. Nämligen en spindel. Barnen ville gärna se spindeln på nära håll så vi dokumenterade med kameran också för att kunna reflektera med barnen när vi kommer tillbaka till förskolan.

Natur och skillnader

Vi bekantar oss med skogen, hur vet vi när vi kommit till skogen?Vilka bor där? Vad hör till? Och vad är det för skillnad på två stenar som vi hittar? Barnen reflekterar kring olika sorters svampar som de hittar. De tycker även att vi ska vara tysta när vi är i skogen för då kan vi se ekorren! När barnen såg lövet nedan berättade de för oss att de svarta prickarna är äggar som något djur lagt där.