Tisdagsutflykt

Vi tränar balans i pulkabacken och hittar djurspår i nysnön.

Vilket djur har sprungit här? Barnen gissade på: ren, Björn, varg. Efter att ha sjungit ” Hoppe, hoppe hare”, förstod barnen att det var en hare som skuttat i snön.


Förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar sitt kunnnde om växter och djur och utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga.             Lpfö 98/16

Annonser

Klippövning och skrivövning

Vi har klippt ut våra nyponbilder vi har färglagt och klistrat upp dem på ett collage. Letat bokstäver till ordet nypon och klistrat upp dem på collaget  .

 Lpfö 98/16 förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga och utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Fota och måla av

Barnen har fotat ute i skogen och sedan ritat detaljer från bilden de fotograferat. 

Lpfö98/16 Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Hållbar framtid 

Barnen skapade ett konstverk av skräpet vi hittade och plockade i skogen förra veckan.

 Lpfö98/16 förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.