Hållbar framtid 

Barnen skapade ett konstverk av skräpet vi hittade och plockade i skogen förra veckan.

 Lpfö98/16 förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Annonser

Håll Sverige rent

Idag har förskolans alla barn deltagit i Håll Sverige rent. Detta gör vi alla år i maj. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” Lpfö 98/16Gitarren på utflykt

Idag på vår utevecka gick vi till en ny lekplats med nya utmaningar. Barnen samarbetade, hoppade, klättrade, ålade, gungade, studsade, snurrade och mycket annat!

I läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning…”

Plantering

Igår planterade barnen i gitarrgruppen tomatskivor, det ska bli spännande att se när de börjar växa! 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.                                                          Lpfö 98/16

I torsdags firade vi Min dag

Denna gång på Min dag valde barnet att vi skulle gå på utflykt och plocka skräp. Vi gick inte långt men vi hittade massor!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”. Lpfö98 rev.16

Det var även roligt när vinden fyllde påsen 😃