Håll Sverige rent

Idag har förskolans alla barn deltagit i Håll Sverige rent. Detta gör vi alla år i maj. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” Lpfö 98/16Gitarren på utflykt

Idag på vår utevecka gick vi till en ny lekplats med nya utmaningar. Barnen samarbetade, hoppade, klättrade, ålade, gungade, studsade, snurrade och mycket annat!

I läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning…”

Plantering

Igår planterade barnen i gitarrgruppen tomatskivor, det ska bli spännande att se när de börjar växa! 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.                                                          Lpfö 98/16

I torsdags firade vi Min dag

Denna gång på Min dag valde barnet att vi skulle gå på utflykt och plocka skräp. Vi gick inte långt men vi hittade massor!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”. Lpfö98 rev.16

Det var även roligt när vinden fyllde påsen 😃

Påskpyssel

Med plastfickor, tapetklister och silkespapper i form av trianglar har barnen i gitarrgruppen påbörjat skapande av påskpyssel. 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp och utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Lpfö 98/16

Matematik

Barnen har målat träföremål i fyra olika färger. Sorterat dem. Gröna, blåa, röda och gula, var för sig.

Barnen har sedan gjort ett mönster av de fyra färgerna och trätt ett långt band med träföremålen, där mönstret upprepar sig.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Lpfö 98/16