Trumman får besök

Dritt är en person från framtiden som vill att barnen i Trumman ska göra varsin digital bok som visar barnens tankar om framtiden. 
I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Annonser

Trumman går på utflykt med kikare

Förskolan ska sträva efter arr varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.


Förutom att barnen tittade på varandra från kikarens båda håll, såg de på träden, hundbajset på marken, kottar, pinnar och löv.