Ljusfesten

Såhär såg det ut på årets ljusfest. Det var så fint med snön. Tack till alla som kom! 

Annonser

Snäckor

Vi har börjat titta närmare på snäckor. Vi har kommit fram till att snäckor är de med skal och sniglar är de utan skal.

– utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

  – utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Naturtavlor

Igår tisdag 3/10 gjorde barnen tillsammans naturtavlor där de skulle sortera en tavla med skräp och en annan med naturmaterial. 

Idag onsdag 4/10 var vi i skogen där vi fick hitta material i skogen och göra en egen naturtavla. 


 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Barns inflytande

Barnen ville göra en egen framtids telefon. Vi fick inspiration av Dritt från framtiden.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Trumman får besök

Dritt är en person från framtiden som vill att barnen i Trumman ska göra varsin digital bok som visar barnens tankar om framtiden. 
I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.