Vad är det här? Var kommer det ifrån?

Denna vecka har barnen visat intresse för vad saker är gjorda av och varifrån saker kommer. Vi har pratat om var maten kommer ifrån.

Var kommer mjölken från?

Från kossan svarar ett barn snabbt.

Var kommer korven från?

Från träden, säger ett barn

Från kon, säger ett barn.

På utflykten hittade vi många saker som inte hörde till naturen. Var har de kommit från?

Vad är det här? En vante

Vems vante? En pojke.

Varför en pojke? för den är blå.

Vad är det här? Ett päron.

Hittade vi päron i trädet? Nej på marken.

Får man kasta päron i naturen? Nej jag tror att någon har matar ett djur.

Vilket djur? Rådjur Eller Björn, nej Björn äter gröt

Vad är det här? En mugg från golvet.

Vem har lagt den här ute? Nån har druckit kaffe och kastat den ute. Det är elakt.

Vilket sopsamlarmonster ska vi lämna sakerna som vi hittade till? Det var saker av plast, metall, papper, glas och komposterbart.

Vi ritade av skräp och ritade även var vi tror att de kom från?

Vem hade tappat eller slängt bort vanten, vad har det varit i glasburken?

Annonser

Snäckor

Vi har börjat titta närmare på snäckor. Vi har kommit fram till att snäckor är de med skal och sniglar är de utan skal.

– utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

  – utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Naturtavlor

Igår tisdag 3/10 gjorde barnen tillsammans naturtavlor där de skulle sortera en tavla med skräp och en annan med naturmaterial. 

Idag onsdag 4/10 var vi i skogen där vi fick hitta material i skogen och göra en egen naturtavla. 


 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Barns inflytande

Barnen ville göra en egen framtids telefon. Vi fick inspiration av Dritt från framtiden.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Trumman får besök

Dritt är en person från framtiden som vill att barnen i Trumman ska göra varsin digital bok som visar barnens tankar om framtiden. 
I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.