Trumman går på utflykt med kikare

Förskolan ska sträva efter arr varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.


Förutom att barnen tittade på varandra från kikarens båda håll, såg de på träden, hundbajset på marken, kottar, pinnar och löv.