Vi plockar naturmaterial.

  
Vi plockar naturmaterial till våra blivande naturtavlor.

Annonser

Vi lär oss om skräp.

Här hittar vi en massa saker i vår närmiljö.Vad har vi hittat? Vad är skräp?  Hur ska det sorteras ?  Vad är kompost?

Förskolan skall sträva efter varje barn: Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och förvirrad människor,natur och samhälle påverkar varandra (lpfö98/16).

Natur 

Idag  var vi till skogen  där barnen fick en uppgift .dom skulle plocka bort det som inte hör till skogen . 

 Dom får leta i en ruta och tala om för mig vad som ska bort.

Vi hittade även hallon som vi smakade på  

 

Vi målar med tråd

Barnen får välja färg.

Vi doppar tråden i färgen, lägger tråden på papper som vi viker och sedan drar vi ut tråden.

  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (lpfö98/16)