Skapande

Vi målar träd som ska få flytta in i vårt nya naturrum 🙂 en björk ska detta bli!

Annonser

Naturvetenskap

Under ett grupptillfälle undersöker vi med barnen olika föremål och om de flyter eller sjunker. Barnen får själva välja ett av föremålen att lägga i en av de två bunkarna. En bunke blir till de saker som flyter och en till de som sjunker.

Ett av barnen lägger i ett föremål i en av bunkarna, varpå en pedagog frågar om föremålet flyter eller om det sjönk? Då svarar barnet glatt: ”Den flyter som en båt”.

Matematik

Idag har vi övat på antal, barnen fick välja varsin duplokloss och sedan byggde vi tillsammans ett torn och räknade hur många barn som var här med hjälp av antalet klossar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Lpfö 98/16

Rörelse

Förra veckan hade vi rörelse harpangruppen, vi tränade vår balans och grovmotorik men det roligaste var att hoppa från bänken ner på madrassen!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.                                                                                                  Lpfö 98/16

IMG_2949IMG_2950