Naturvetenskap undersökning av fysikaliska fenomen

Genom pulkaåkning fick barnen undersöka fart på olika sätt. De använde sig både av pulka och stjärtlapp med olika tekniker för att se med vilken av dem som man kom längst med. De kom på att pulkan var snabbast ner, men man kommer längre om man åker pulktåg.

Annonser

Skapande

Vi målar träd som ska få flytta in i vårt nya naturrum 🙂 en björk ska detta bli!

Natur och skillnader

Vi bekantar oss med skogen, hur vet vi när vi kommit till skogen?Vilka bor där? Vad hör till? Och vad är det för skillnad på två stenar som vi hittar? Barnen reflekterar kring olika sorters svampar som de hittar. De tycker även att vi ska vara tysta när vi är i skogen för då kan vi se ekorren! När barnen såg lövet nedan berättade de för oss att de svarta prickarna är äggar som något djur lagt där.