Stor och liten -Matematik 

Vi gick på promenad i närområdet och barnen hittade ett äpple. Vi jämförde det med ett äpple som vi hade med oss och kom fram till att det ena äpplet var stort och det andra litet. Vi spanade vidare efter stor/liten och hittade också små och stora ”fågelhus”. 

Annonser

Ismålning

Vi håller på och avslutar vårt is- och vattenprojekt. Här gör vi en gemensam ismålning. 

”Förskolan ska ströva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer”