Håll Sverige rent

Idag har förskolans alla barn deltagit i Håll Sverige rent. Detta gör vi alla år i maj. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” Lpfö 98/16Gitarren på utflykt

Idag på vår utevecka gick vi till en ny lekplats med nya utmaningar. Barnen samarbetade, hoppade, klättrade, ålade, gungade, studsade, snurrade och mycket annat!

I läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning…”

Plantering

Igår planterade barnen i gitarrgruppen tomatskivor, det ska bli spännande att se när de börjar växa! 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.                                                          Lpfö 98/16