Trumman får besök

Dritt är en person från framtiden som vill att barnen i Trumman ska göra varsin digital bok som visar barnens tankar om framtiden. 
I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Annonser

Vi lär oss om skräp.

Här hittar vi en massa saker i vår närmiljö.Vad har vi hittat? Vad är skräp?  Hur ska det sorteras ?  Vad är kompost?

Förskolan skall sträva efter varje barn: Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och förvirrad människor,natur och samhälle påverkar varandra (lpfö98/16).