Naturvetenskap

Under ett grupptillfälle undersöker vi med barnen olika föremål och om de flyter eller sjunker. Barnen får själva välja ett av föremålen att lägga i en av de två bunkarna. En bunke blir till de saker som flyter och en till de som sjunker.

Ett av barnen lägger i ett föremål i en av bunkarna, varpå en pedagog frågar om föremålet flyter eller om det sjönk? Då svarar barnet glatt: ”Den flyter som en båt”.

Annonser

Matematik

Idag har vi övat på antal, barnen fick välja varsin duplokloss och sedan byggde vi tillsammans ett torn och räknade hur många barn som var här med hjälp av antalet klossar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Lpfö 98/16

Julbak

Idag har vi bakat pepparkakor till Lucia. Det var så kul och spännande för barnen att kavla, välja bland de många olika formerna, smaka lite på degen, se hur kakorna gräddades i ugnen.